Όροι & Προϋποθέσεις Μ&S Bonus Card

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.    ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ -ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

 • Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρίας «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.
 • Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο Δίκτυο Καταστημάτων της «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και γνωστοποιούνται στον κάτοχο.
 • Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την εταιρεία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
 • H επίδειξη της προσωπικής κάρτας μέλους είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο κάτοχος της κάρτας να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος.
 • Για κάθε 1 ευρώ αγορών, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 1 πόντο (1 ευρώ = 1 πόντος). Κατά την εξαργύρωση των πόντων, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει έκπτωση 0,01 ευρώ για κάθε πόντο που έχει συγκεντρώσει (1 πόντος = 0,01 ευρώ έκπτωση).
 • Κάθε φορά που ο κάτοχος της κάρτας πραγματοποιεί συνολικές αγορές αξίας 300€ και άνω, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει ένα κουπόνι - δώρο και με τη χρήση του αφαιρείται από την επόμενη αγορά που θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων έξι (6) μηνών, ποσό ίσης αξίας με το 10% αυτής.
 • Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.
 • Η εξαργύρωση των πόντων, γίνεται επί της αρχικής λιανικής αξίας των εμπορευμάτων, προτού αφαιρεθούν άλλες προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκπτώσεις, δωροεπιταγές και κουπόνια.
 • Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν επιστρέφονται.
 • Σε περίπτωση επιστροφής ενός είδους, οι αντίστοιχοι πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων.
 • Σε περίπτωση αλλαγής ενός είδους, οι πόντοι διατηρούνται εφόσον η αξία του νέου είδους είναι ίση με αυτού που επιστρέφεται.
 • H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.
 • Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων έχουν ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο των καταστημάτων της εταιρίας στην ελληνική επικράτεια.
 • Η κάρτα μέλους σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής δεν μπορεί να αντικατασταθεί και οι πόντοι δεν μεταφέρονται σε τυχόν νέα κάρτα μέλους.
 • Σε περίπτωση που ένας κάτοχος κάρτας μέλους εκδώσει περισσότερες από μία κάρτες με τα ίδια προσωπικά στοιχεία, η «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις προγενέστερες κάρτες και να διατηρήσει στη βάση δεδομένων της μόνο την κάρτα που έχει χρησιμοποιηθεί στην τελευταία συναλλαγή του κατόχου.
 • H «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.

2.    ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).
 • Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων MARKS & SPENCER βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.
 • Η εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με κάθε πρόσφορο μέσο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει αυτός δηλώσει στην παρούσα αίτηση του ή με ανάρτηση της οποιασδήποτε τροποποίησης εντός των καταστημάτων της εταιρίας. Η εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων MARKS & SPENCER. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση στον συμμετέχοντα στο πρόγραμμα προνομίων.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.
 • Το κάθε κουπόνι-δώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, οι πόντοι παραγράφονται και η κάρτα απενεργοποιείται.

3.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Η «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που εδρεύει και διατηρεί τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα (οδός Ερμού 33-35), στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.
 • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται
 • 1. Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα προνομίων Bonus Club: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ, Κινητό, Τηλ. Οικίας, Email, Ημερομηνία Γέννησης, Κατάστημα έκδοσης.
 • 2. Δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση της Κάρτας Μέλους του Προγράμματος Προνομίων: Συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, ώστε να είναι εφικτή η απόδοση των Προνομίων καθώς η συλλογή των πόντων εξαργύρωσης είναι ανάλογη με την κατανάλωσή σας.
 • Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων
 • Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) όπως και η δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρίας μας απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.
 • Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων - Νομική Βάση
 • Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:
  • Χορήγηση και εξαργύρωση των πόντων που έχετε συλλέξει (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β' ΓΚΠΔ - Εκτέλεση της σύμβασης).
  • Αποστολή newsletters και SMS/instant messages για τα νέα μας, νέα προϊόντα και γενικές προσφορές (Άρθρο 110 στοιχ. 9 ν. 4727/2020, Άρθρο 11 παρ. 1 ν.3471/2006, όπως ισχύουν & Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α' ΓΚΠΔ).
  • Αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών μέσω newsletters, SMS ή/και instant messages που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως κάτοχος της bonus card και είναι ανάλογες με τις προτιμήσεις σας - (Άρθρο 110 στοιχ. 9 ν. 4727/2020, Άρθρο 11 παρ. 1, ν.3471/2006, όπως ισχύουν & Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α' ΓΚΠΔ).
  • Αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών μέσω Social Media που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως κάτοχος της bonus card και είναι ανάλογες με τις προτιμήσεις σας - (Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ' ΓΚΠΔ).
  • Για τη συμμετοχή σε έρευνες για την εταιρία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Άρθρο 6 παε.1 στοιχ. στ' ΓΚΠΔ- έννομο συμφέρον της Εταιρίας να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών της).
 • Διαβίβαση σε Τρίτους
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στην Εταιρία QIVOS - WE CREATE CUSTOMER LOYALTY A.E. η οποία παρέχει στην Εταιρία μας υπηρεσίες CRM και ενεργεί για λογαριασμό της «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αναθέτουμε την επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες (εκτελούσες την επεξεργασία), διασφαλίζουμε ότι οι εταιρίες αυτές λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρία μας και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής. Επιπροσθέτως, αποδέκτες των δεδομένων σας είναι οι πάροχοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την αποστολή προσωποποιημένων προσφορών.
 • Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων
 • Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο παραμένει ενεργή η κάρτα μέλους σας. Σε περίπτωση που η κάρτα μέλους σας παραμείνει ανενεργή για διάστημα δύο (2) ετών, η Εταιρία θα διαγράψει τα δεδομένα σας με την πάροδο έξι (6) μηνών, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 • Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 • Τα Δικαιώματά σας
 • Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρία, υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων κου Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR.dataprivacy@marks-and-spencer.com ή και με έγγραφο αίτημα σας που μπορεί να υποβληθεί μέσω του σχετικού εντύπου μας, το οποίο είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κατάστημα.
 • Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό link και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe). Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Καθώς η «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» είναι ελληνική εταιρία, αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)».