White Card

Αγαπητοί πελάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2022, παύει να είναι σε ισχύ το πρόγραμμα προνομίων Marks & Spencer White card.

WHITE CARD - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

1. ΕΚΔΟΣΗ - ΧΡΗΣΗ WHITE CARD

1.1. Κάθε «White Card» (εφεξής η «Κάρτα») είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας με την επωνυμία «MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής «η Εταιρεία») και ο κάτοχός της υποχρεούται να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.

1.2. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα του στο δίκτυο Καταστημάτων της Εταιρείας, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται κάθε φορά από την Εταιρεία και γνωστοποιείται στον κάτοχο.

1.3. Η Kάρτα δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνισή της δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται από την Εταιρεία.

1.4. Η Kάρτα έχει διάρκεια ισχύος έως τις 31/12/2021.

1.5. Η Kάρτα παραμένει Ανώνυμη και δεν συλλέγει, ούτε περαιτέρω επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

1.6. Η επίδειξη της Kάρτας είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο κάτοχός της να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος.

1.7. Για κάθε 1 ευρώ αγορών, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 1 πόντο (1 ευρώ = 1 πόντος). Κατά την εξαργύρωση των πόντων, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει έκπτωση της τάξεως των 0,01 ευρώ για κάθε πόντο που έχει συγκεντρώσει (1 πόντος = 0,01 ευρώ έκπτωση).

1.8. Κάθε φορά που ο κάτοχος της κάρτας πραγματοποιεί συνολικές αγορές αξίας €300 και άνω, ο κάτοχος της κάρτας λαμβάνει ένα κουπόνι επιβράβευσης και με τη χρήση του αφαιρείται από την επόμενη αγορά που θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων έξι (6) μηνών, ποσό ίσο με το 10% αυτής.

1.9. Σε καμία περίπτωση η κάρτα, ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων.

1.10. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται επί της αρχικής λιανικής αξίας των εμπορευμάτων, προτού αφαιρεθούν άλλες προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκπτώσεις, δωροεπιταγές και κουπόνια. 

1.11. Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν επιστρέφονται.

1.12. Σε περίπτωση επιστροφής ενός είδους, οι αντίστοιχοι πόντοι αφαιρούνται από το σύνολο των εξαργυρώσιμων πόντων.

1.13. Σε περίπτωση αλλαγής ενός είδους, οι πόντοι διατηρούνται, εφόσον η αξία του νέου είδους αυτού είναι ίση με αυτού που επιστρέφεται.

1.14. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.

1.15. Η Kάρτα έχει ισχύ μόνο στην Ελλάδα και στο δίκτυο καταστημάτων της Εταιρείας στην ελληνική επικράτεια.

1.16. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής, η Kάρτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί και οι πόντοι δεν μεταφέρονται σε τυχόν νέα Kάρτα.

1.17. Προκειμένου να ληφθεί η Kάρτα, η φόρμα εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί πλήρως.

1.18. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της Κάρτας σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτούς τους όρους .

1.19. Η Kάρτα δύναται ανά πάσα στιγμή να ακυρωθεί.

1.20. Όλοι οι κάτοχοι Λευκών καρτών τεκμαίρεται ότι έχουν διαβάσει και αποδεχθεί τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

1.21. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιούνται.

 

2. ΛΗΞΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

2.1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας).

2.2. Η Kάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο διάστημα το πρόγραμμα προνομίων της Εταιρείας βρίσκεται σε ισχύ. Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων της Kάρτας.

2.4. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρεία τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα Kάρτας, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ήδη ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Εταιρείας.

2.5. Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας μέχρι την ημερομηνία λήξης της, οι πόντοι θα παραγράφονται και η κάρτα απενεργοποιείται.

 

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον Ν. 4624/2019. Η Kάρτα είναι ανώνυμη και, μέσω της χρήσης της, δεν συλλέγει ούτε υποβάλλει σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της M&S, ανατρέξτε εδώ.

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

4.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τα τρέχοντα προνόμια και τις προσφορές ανά πάσα στιγμή.

4.2. Η Kάρτα δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται ποτέ με μετρητά.

 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Αθήνα

Οδός Ερμού 33-35

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: OPGreece.info@marks-and-spencer.com

 

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.