Υπηρεσία STOP SMS

Αγαπητοί πελάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι από 16/11/2018, παύει να είναι σε ισχύ η υπηρεσία STOP SMS.